1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

I. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

25-27 Kasım 2021, Online(Blackboard Uygulaması)

Kongre Hakkında

Kongre Hakkında

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Online 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ

Nerede?

Online(Blackboard Uygulaması)

Ne zaman?

Çarşamba günü
25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında

KONGRE PROGRAMI

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi

PROGRAM

25.11.2021 (Perşembe)

Erişim İçin Tıklayın: SALON1
Erişim İçin Tıklayın:SALON2
Erişim İçin Tıklayın: SALON3

 

SALON 1

13:30-14:00

Açılış 

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Bülent Çakmak - Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü/Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu - Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/Kongre Başkanı

 

14:00-14:30

KONFERANS I

Kadına Yönelik Şiddet ve Sağlık Çalışanlarının Gücü

14:30-14:45

ARA

 

 

SALON 1

SALON 2

SALON 3

14:45-15:55

Bildiri Sunumları I

Bildiri Sunumları II

 

Bildiri Sunumları III

15:55-17:05

Bildiri Sunumları IV

Bildiri Sunumları V

Bildiri Sunumları VI

 

17:05-18:15

Bildiri Sunumları VII

Bildiri Sunumları VIII

Bildiri Sunumları IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2021 (Cuma)

 

 

SALON 1

SALON 2

SALON 3

09:00-10:30

OTURUM I

Dezavantajlı Gruplarda Multidisipliner Yaklaşım

 

OTURUM I

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Afet Yönetimi

 

Bildiri Sunumları X

10:30-10:45

ARA

 

10:45-12:15

OTURUM II

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Öncelikleri

 

OTURUM II

Fizyoterapide Güncel Gelişmeler

Bildiri Sunumları XI

12:15-13:15

ARA

 

13:15-14:00

KONFERANS II

Obezite Tedavisinde Popüler Diyetler

 

Bildiri Sunumları XII

Bildiri Sunumları XIII

14:00-15:30

OTURUM III

Pandemide Sağlığı Koruma Ve Geliştirme

OTURUM III

Beslenme ve Diyetetik Alanında Güncel Gelişmeler

 

Bildiri Sunumları XIV

15:30-16:45

ARA

 

16:45-18:15

OTURUM IV

Demografik Değişim ve Sağlık Hizmetleri

 

OTURUM IV

Ergoterapide Güncel Gelişmeler

Bildiri Sunumları XV

 

 

27.11.2021 (Cumartesi)

 

SALON 1

SALON 2

SALON 3

09:00-10:30

OTURUM V

Kronik Hastalık Yönetimi

 

OTURUM V

Sağlık Bilimlerinde Politik Savunuculuk

Bildiri Sunumları XVI

10:30-10:45

ARA

 

10:45-12:15

OTURUM VI

Pandemide Sağlık Hizmetleri: Örnekler

OTURUM VI

Eğitimde Kaliteyi Güçlendirme I: Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon

 

Bildiri Sunumları XVII

12:15-13:15

ARA

 

13:15-14:00

KONFERANS III

Aşı: Bireysel Sorunluluk mu? Zorunluluk mu?

 

Bildiri Sunumları XVIII

Bildiri Sunumları XIX

14:00-15:30

OTURUM VII

Postpandemi Sürecinde Öğretimde Yeni Yaklaşımlar: Pandemiden Çıkarılacak Dersler

OTURUM VII

Eğitimde Kaliteyi Güçlendirme : Sağlık Bilimlerinde Doktora Eğitimi

 

KONFERANS IV-Ebelikte Güncel Gelişmeler

15:55-17:05

ARA

 

17:05-18:15

OTURUM VIII

Sosyal Medya ve Sağlık

OTURUM VIII

Telerehabilitasyon

 

Bildiri Sunumları XX

17:15-17:30

ARA

 

17:30-18:00

Ödül Töreni-Kapanış

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU
Kongre Sekreteryası
Dr.Öğr. Üyesi İzzet ÜLKER
Öğrt. Gör. Mehmet SÖNMEZ
Arş. Gör. Şeyda KARASU
Arş. Gör. Osman BOZKURT
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ayşe GÜROL
Dr.Öğr. Üyesi Betül KOCAADAM BOZKURT
Dr.Öğr. Üyesi Elif POLAT
Dr.Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ
Dr.Öğr. Üyesi Hatice ÇEÇEN ÇELİK
Dr.Öğr. Üyesi Nihal GÖRDES AYDOĞDU
Dr.Öğr. Üyesi Nilüfer YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül KARAKURT
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin ERDEN
Arş. Gör. Musa EYMİR

İletİşİme geçİn

Adres

Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektörlük Binası,Sağlık Bilimleri Fakültesi- 25240
Erzurum, Türkiye